Rekvizīti

drukāt

Informācija pēc E-komercijas tiesiskās regulas

SIA AgTech
"Vilcini"
Zalenieku pagasts
LV-3011 Jelgavas novads

Tel.: 0 29177986

URL: www.agreto.lv


Email:
shop@agreto.lv


Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 43603051659
PVN numurs: LV43603051659


Bankas konts:
bankas koda numurs / konta numurs
UNLALV2X / LV10UNLA0050018462972


Web administrators:
Walter Neuper, neuper@agreto.com


Autortiesības:
Mājaslapas dizains, teksts, grafika, visas sadaļas un izkārtojums, visu programmatūru autortiesības © 1998-2014 AGRETO eletronics GmbH. Visas tiesības aizsargātas.