Lietošanas noteikumi

drukāt

Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi nosaka interneta veikala pakalpojuma izmantošanas kārtību. Ja lietotājs reģistrējas pirkuma veikšanai, tas nozīmē, ka viņš piekrīt interneta veikala lietošanas noteikumiem un apņemas tos izpildīt.

SIA “AgTech” ir Austrijas kompānijas “AGRETO Electronics GmbH” pārstāvis Latvijā, tāpēc atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar interneta veikala lietošanu, sniegs SIA “AgTech”. SIA “AgTech” uzņēmuma dati: Reģistrācijas numurs: Reģ. Nr. 43603051659, “Vilciņi”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, Latvija

Pasūtījuma veikšana un preču piegāde
Interneta veikals www.agreto.lv cenšas padarīt iepirkšanos vienkāršu un ērtu – izdariet pasūtījumu internetā vai zvaniet pa tālruni +371 29177986, un pasūtītā prece tiks Jums piegādāta 3 līdz 4 dienu laikā (lielākām precēm, piemēram, transportlīdzekļu svariem, piegādes laiks ir 1 nedēļa). Piegādes laiku var ietekmēt tas, vai dotā prece ir pieejama noliktavā.

Pasūtījums kļūst saistošs, kad tas ir apstiprināts ar pakalpojuma sniedzēja e-pastu, kas tiek nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi.

Iepriekš ar klientu vienojoties, iespējams pasūtīto preci saņemt divos veidos:
1) Preces saņemšana SIA “AgTech” birojā Atmodas ielā 19, Jelgavā no 8:00 – 17:00
2) Piegāde visā Latvijas teritorijā 25 € (piegādes izmaksas liela gabarīta precēm var atšķirties), 8:00 – 17:00

Klients apņemas pasūtījumu saņemt personīgi, parakstoties par preču saņemšanu. Ja prece ir piegādāta uz klienta norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka prece klientam ir nodota neatkarīgi no tā, vai preci saņēmis pats klients vai jebkura cita persona, kura to ir pieņēmusi norādītajā adresē. Šādā gadījumā klients nav tiesīgs izvirzīt jebkādas pretenzijas pakalpojuma sniedzējam par preču piegādi vai nodošanu neatbilstošai personai.

Reģistrācija
Lai veiktu pirkumu interneta veikalā, Jums ir jāaizpilda reģistrācijas anketa. Pēc reģistrācijas tiek izveidots Jūsu lietotāja konts. Ja nevēlaties būt reģistrēts lietotājs, bet vēlaties iepirkties kā viesis, tad anketas paroles laukus atstājiet neaizpildītus.

Par klientu var būt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziska persona, kā arī juridiska persona. Klients ir atbildīgs par sniegto datu pareizību. Klients ir atbildīgs par e-pasta adreses un paroles drošu izmantošanu un glabāšanu, lai tie nenonāktu trešo personu rīcībā.

Reģistrācija tiek veikta bez maksas.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības aizliegt reģistrēt vai slēgt lietotāja kontu, ja tam ir iemesls uzskatīt, ka tiek pārkāpti šie noteikumi vai pastāv aizdomas par iespējamām krāpnieciskām darbībām.

Apmaksas noteikumi
SIA “AgTech” izraksta rēķinu pa pasūtīto preci. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, kad pārdevēja kontā tiek ieskaitīta nauda. Pēc rēķina apmaksas klients tiek aicināts saņemt preci SIA “AgTech” birojā vai arī ar klientu tiek norunāts cits piegādes veids.

Norēķinu valūta: EUR

Internetveikalā norādītās preču cenas ir bez PVN. Cenas var tikt mainītas iespējamo ražošanas procesu, materiālu, izejvielu, tiesību normu, valūtas kursa, muitas nodevu un nodokļu vai citu komisijas maksu ietekmē.

Preču uzstādīšanas un montāžas izmaksas nav iekļautas cenā.

Garantija
Visām precēm, kuras klients iegādājas www.agreto.lv, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija.

Ja precei, kuru iegādājāties, Jūs konstatējat ražotāja brāķi, lūdzam to kopā ar garantijas vai pirkuma apliecinošu dokumentu nogādāt SIA “AgTech” birojā, Atmodas ielā 19, Jelgavā.

Pakalpojuma sniedzēja pavadzīme/rēķins kalpo kā garantijas apliecinājums.

SIA “AgTech” neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies klientam nepareizi lietojot produktus.

Privātums
Klienta ievadītie dati reģistrācijas vai pasūtījuma veikšanas brīdī tiek elektroniski apstrādāti un saglabāti iekšējiem komerciāliem darījumiem un netiek izpausti trešajām pusēm.

Citi noteikumi
Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (Force Majeure) gadījumā.